Nasi pracownicy z chęcią odpowiedzą na pytania związane z każdą dziedziną naszej działalności oraz dostarczą Państwu szczegółowych informacji dotyczących naszych produktów i świadczonych przez nas usług oraz ich aktualnej, jak i przyszłej dostepności.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Dane Rejestrowe

Firma: Redmisti Sp. z o.o.
Siedziba: Zatorska 76/8, 51-215 Wrocław
Tel: +48 662 136 422
NIP 895-201-63-95
VAT-UE PL8952016395
REGON 021988251
KRS 0000436447
Kapitał zakładowy: 5 000 PLN
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Formularz Kontaktowy

Imię i nazwisko:

Adres email:

Wiadomość: